AGATA STANOWSKA

AGATA STANOWSKA

LOGOPEDA
Agata może pochwalić się wieloma obszarami swojego działania. Jest neurologopedą, surdologopedą oraz terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji. Wszechstronna wiedza, doświadczenie i podejście holistyczne pozwalają jej prowadzić terapie z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju mowy, wynikającymi m.in. z wad zgryzu, problemami z napięciem mięśniowym, autyzmu, Zespołu Aspergera, Zespołu Downa, zaburzeń słuchu. Jest prawdziwą ekspertką w swojej dziedzinie!
Prywatnie Agata ma wiele talentów i pasji. Jest podróżniczką i miłośniczką gór, a także uzdolnionym plastykiem i fotografem.

Dodatkowo Agata jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę, co dowodzi jej ciągłego dążenia do doskonalenia swoich umiejętności i chęci pomagania Pacjentom.

Chcesz się uśmiechać od ucha do ucha i nie zakrywać zębów? Pomogę Ci w tym!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI